Nittedal Fotoklubb Info

Nittedal fotoklubb holder månedlige medlemsmøter på torsdager i storsalen på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal fra kl 1900 – 2200. Nye medlemmer er alltid velkomne. Medlemskontingent er for tiden 600,- kroner årlig. I tillegg til medlemsmøtene har vi også månedlige fotoutflukter som er temabaserte. Se programmet på kalender på vår hjemmeside.