Nittedal Fotoklubb

Nittedal fotoklubb er en ganske liten fotoklubb, med ambisjoner om å bli større. Ettersom hver fjerde nordmann oppgir å ha fotografi som hobby regner vi det som et realistisk mål.

  • Temabaserte månedlige fotoutflukter
  • Månedlige medlemsmøter
  • Medlemsavgift kr 600,-
  • Medlemsavgift student kr 400,-

Vi holder våre medlemsmøter på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal, alltid på en torsdag. . Nye medlemmer er hjertelig velkomne til disse.

Klubben eier en projektor som benyttes til bildevisninger på møtene. Medlemmene bringer således med seg bildene på en minnepinne eller lignende. Papirkopier er også en mulighet.

I tillegg til medlemsmøtene har vi også månedlige fotoutflukter: Søndagsfoto. Disse er temabaserte.

Ønsker du mer informasjon eller å bli medlem av fotoklubben, kan du klikke på kontakt oss-knappen i menylinjen, da kommer du til vårt kontaktskjema. Eller du kan sjekke kalendersiden, og komme på våre møter direkte.
Bli medlemAktiviteterKalender 

De som er medlemmer av klubben betaler en årlig kontingent på kr. 600,- (studenter kr. 400,-). Nye medlemmer må gjerne bruke noe tid før de bestemmer seg for om de vil være med eller ikke. Kontaktinformasjon finnes i menyen til høyre. Der er det også lenker til sider hvor du kan lese mer detaljert om klubben.

Som klubb har vi mer fokus på bildeevaluering med henblikk på å utvikle den enkeltes fotografiske teknikk og kreativitet, enn på klubbkonkurranser. Vi ønsker å vektlegge det faglige såvel som det sosiale.