Bildeevaluering

EVALUERING AV BILDER
På noen av møtene våre har vi konkurranser. På andre gir vi hverandres bilder kritikk. Hvordan evaluerer man bildene? Nedenfor følger ting man kan se etter når man vurderer et bilde. Dette er også god hjelp når man skal se på egne bilder og lurer på hva man kunne ha gjort annerledes.
Hva skal jeg se etter når jeg skal evaluere et bilde?
Først og fremst finnes det ikke noe som er rett og galt når du skal evaluere et bilde. Det riktige for deg er hvordan du oppfatter bildet og hvilke inntrykk du sitter igjen med.

marsivarslite1

 

 

 

PRESTASJON
Har fotografen gjort det beste ut av situasjonen, eller mener du det er ting som kunne vært forbedret ? I så fall hva kunne vært gjort bedre og hvordan ?

KOMPOSISJON
Hvordan synes du komposisjonen fungerer? Finnes det store åpne flater som gir følelse av rom i bildet? Er det noe som ser merkelig ut i dine øyne? Er det noe som er forstyrrende i bildet og som ved en annen vinkel ville blitt mindre forstyrrende? Hva kunne vært gjort for å forbedre komposisjonen?

marskjellite3

 

 

 

 

FARGER
Dersom dette er et fargebilde, hvordan synes du fargene på hovedmotivet bidrar til å forbedre bildet? Ser f.eks. hudtonene riktige ut? Om det er et sort/hvitt bilde, er det gode kontraster, dvs ser du både sort og hvitt, eller blir hele bildet for grått.

LYSBRUK
Hvilken type lys er brukt og hvordan bidrar dette til helheten i bildet? Finnes det rom for forbedringer ved bruk av reflektor eller blits? Hvordan kunne dette vært gjort?

HVA FANGER DIN OPPMERKSOMHET
Når du kikker på bildet, hva er det da som fanger din oppmerksomhet først? Hvor beveger blikket seg så, og hvordan bidrar dette til helheten? Er det noe som er forstyrrende?

marstorillite2
FOKUS
Hva er det som er i fokus? Synes du dybdeskarpheten er brukt på en bra måte? Er det noe som kunne vært gjort på en annen måte? I så fall hvordan?

EKSPONERING
Er bildet riktig eksponert? Er det brukt over- og eller undereksponering med vilje for å forsterke uttrykket? Er det noe du mener kunne vært gjort annerledes?.