Referat medlemsmøter

Referat fra medlemsmøtene vil i tillegg til å ble sendt ut i mail også bli lagt ut her. For å lese referatene herfra trenger du en PDF leser. Den kan lastes ned herfra.

2018

medlmote22318_referat

 

2016

Ref_medlemsmote januar 2016

medlmote310316 – Ref fra medlemsmøte mars

 

 

2015

medlmote24915  – Ref. fra medlemsmøte i september 2015

medlmote291015 – Ref. fra medlemsmøte i oktober 2015

medlmote191115 – Ref fra medlemsmøte i november 2015

medlmote171215 – Ref. fra medlemsmøte i desember 2015