Styret 2020-2021

På årsmøte februar 2020, ble følgende styret valgt:

Leder
Åge Dahl
Mobil: 473 15 823
age.dahl@me.com

Sekretær
Dag Kongsvik
Mobil: 902 16 218
addakon@netscape.net

Kasserer
Jan Ekeberg
Mobil: 990 02 674
Jm-e@online.no

Styremedlem
Kjell Martin Nordby

Styremedlem
Dag Bryhn

 

Valgkomité
Kari Tveøy
Inger-Lise Halvorsen

Revisor
Kjell Knutsen